Elektrokoagulacja kretowa – co to jest?

Elektrokoagulacja znamienia jest zabiegiem kosmetycznym, w którym problematyczny pieprzyk jest nacinany cienką metalową pętlą i kauteryzowany koagulantem pod wpływem prądu o wysokiej częstotliwości. Zapobiega to krwawieniu, wstrząsowi pozabiegowemu, obrzękowi i zakażeniu rany. Obszar ten jest następnie zawijany w ochronną skorupę i goi się w postaci płaskiej blizny. Okres rekonwalescencji w przypadku małych plamek wynosi od pięciu do dwóch tygodni.

Aktualne zastosowania elektrokoagulacji do usuwania oleju ze ścieków

Elektrokoagulacja kretowa jest stosunkowo prostym procesem, który wykorzystuje energię elektryczną do wytrącania ciał stałych z cieczy. Proces ten zazwyczaj redukuje całkowitą ilość rozpuszczonych substancji stałych w strumieniu ścieków o 27-60%. Oczyszczona woda jest zazwyczaj wolna od zanieczyszczeń i może być ponownie wykorzystana. Ponadto, proces eliminuje problemy związane z odprowadzaniem ścieków przez EPA i POTW. Ponadto, elektrokoagulacja oferuje czystszą wodę niż sedymentacja lub chemiczne strącanie. Ponieważ wymagania dotyczące odprowadzania ścieków wciąż rosną, oczekuje się, że zapotrzebowanie na elektrokoagulację będzie rosło.

Elektrokoagulacja kretowa może usunąć z wody szeroki zakres zanieczyszczeń. Jej wydajność w dużej mierze zależy od stężenia elektrolitu, pH i temperatury pracy. Materiał elektrody może być wykonany z aluminium, stali nierdzewnej lub żelaza. Konfiguracja elektrody wpływa również na ogólną skuteczność usuwania, kinetykę i czas oczyszczania.

Elektrokoagulacja kretowa jest skuteczną metodą usuwania oleju ze ścieków. Proces polega na zastosowaniu prądu elektrycznego do elektrod anody i katody. Zazwyczaj anodą jest żelazo, a katodą aluminium. Prąd elektryczny powoduje, że materiały w elektrodzie reagują ze sobą, tworząc czynnik koagulujący. Środek koagulujący (Fe(OH)3) oddziałuje następnie z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami i wytrąca się na dnie zbiornika na ścieki. Kłaczki mogą być następnie usunięte przez filtrację.

Metoda ta może być również stosowana do usuwania zanieczyszczeń organicznych. Proces EC/EOx jest połączeniem technologii EC i EOx. Połączony proces elektrokoagulacji okazał się skuteczny w usuwaniu węgla, rozpuszczonych substancji stałych i zanieczyszczeń organicznych. Ponadto, metoda ta jest efektywna kosztowo w zakresie uzdatniania wody.

Skuteczność EC w leczeniu skaz naczyniowych

Skuteczność elektrokoagulacji Mole’a w leczeniu skaz naczyniowych opiera się na jego zdolności do zatrzymania przepływu krwi w dotkniętym obszarze. Zabieg ten jest skuteczny w przypadku zmian naczyniowych, które nie są zbyt głębokie i duże. Zabieg jest najbardziej skuteczny w przypadku naczyń, które mają mniej niż 1 mm średnicy. Jednak grube i głębokie naczynia na udach są trudne do leczenia i mogą wymagać kilku sesji.

Sterylną sondę o cienkiej końcówce umieszcza się na dotkniętym obszarze i przepuszcza się przez nią prąd o niskiej częstotliwości radiowej (RF) lub prąd stały (DC). Powoduje to zatkanie drobnych naczyń krwionośnych i zatrzymanie przepływu krwi, co powoduje trwałe usunięcie skazy. Po zabiegu konieczna jest odpowiednia opieka “post-treatment”, aby naczynie mogło ponownie zintegrować się z otaczającą tkanką. W większości przypadków wykwity znikają w ciągu kilku dni. Elektrokoagulacja jest zabiegiem bezpiecznym, stosowanym od dziesięcioleci.

Elektrodessication to zabieg wykonywany w gabinecie, który wykorzystuje prąd elektryczny do usuwania określonych zmian skórnych, w tym brązowych plam i tagów skórnych. Elektroda w kształcie igły dostarcza prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości do wybranego obszaru, przegrzewając i niszcząc niepożądane komórki skóry. Elektrody są małe, a interfejs elektroda-tkanka jest niewielki.

Oprócz elektrokoagulacji Mole’a, inne techniki kosmetyczne, takie jak ablacja prądem o częstotliwości radiowej, wykorzystują ablację prądem o częstotliwości radiowej. Techniki te nie są tak skuteczne w przypadku skaz naczyniowych, ale są bezpieczne i skuteczne. Zabieg może być wykonany u pacjentów w każdym wieku i może poprawić jakość życia.

Czerniak ryzyko EC

Czerniak to nowotwór skóry, który może rozwijać się na ciele i na powierzchni skóry. Większość czerniaków jest łagodna i rozwija się na osobach o normalnej skórze. Około 20 do 30 procent tych nowotworów pochodzi z pieprzyków. Jednak niektórzy ludzie mają wiele pieprzyków i są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na czerniaka.

Znamię, które podejrzewa się o czerniaka, to takie, które ma nieregularny kształt i kolor. Może być ciemnobrązowy, opalony lub czarny i może mieć wyraźną granicę. Ważne jest, aby szukać pomocy medycznej, jeśli jest większy niż ćwierć cala i pojawiają się nowe oznaki lub objawy.

Mediana wieku w momencie rozpoznania czerniaka wynosi około 50 lat. Jednak połowa pacjentów jest diagnozowana w młodszym wieku. Oznacza to, że czerniak występuje częściej u ludzi młodych, pomimo niższych wskaźników zachorowań na raka skóry w ogóle. Również osoby o stłumionym lub osłabionym układzie odpornościowym są bardziej narażone na rozwój czerniaka.

Oprócz wieku danej osoby, genetyka może zwiększyć ryzyko rozwoju czerniaka. W szczególności, osoba z rodzinną historią czerniaka jest bardziej zagrożona niż osoba, która nigdy nie chorowała na tę chorobę. Osoby o jasnej karnacji mają większe ryzyko zachorowania na czerniaka.

Pomimo wysokiego ryzyka, należy pamiętać, że wczesne wykrycie jest kluczem do zmniejszenia ryzyka zachorowania na czerniaka. Dlatego ludzie powinni zgłaszać lekarzowi nowe lub zmieniające się znamiona oraz prosić lekarza o rutynowe, całkowite badanie skóry. Dodatkowo American Cancer Society zaleca spożywanie diety opartej na roślinach jako część zdrowego planu unikania wszystkich rodzajów nowotworów. Dieta roślinna jest bogata w błonnik, który pomaga utrzymać zdrową skórę.

Mechanizm koagulacji

Elektrokoagulacja jest metodą stosowaną w oczyszczaniu ścieków, przetwórstwie przemysłowym i lecznictwie. Usuwa zanieczyszczenia, które są trudne do usunięcia metodami konwencjonalnymi, w tym zemulgowany olej, całkowite węglowodory ropopochodne, zawiesiny i metale ciężkie. Ponadto, elektrokoagulacja zmniejsza zużycie energii i jest przyjazna dla środowiska.

Elektrokoagulacja jest stosowana do oczyszczania ścieków, w tym olejów, odpadowych barwników i odpadów spożywczych. Jest również stosowana do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, takich jak kolor i mętność. Może być również stosowana do redukcji miedzi. Jednakże, niektóre zanieczyszczenia mogą pozostać po elektrokoagulacji.

Koagulacja chemiczna jest droższa niż elektrokoagulacja i może powodować zanieczyszczenia wtórne. Jednakże jest ona również stosowana w oczyszczaniu ścieków włókienniczych. Koszt operacyjny koagulacji chemicznej jest również wyższy. Jest ona lepszą alternatywą niż koagulacja tradycyjna, ponieważ nie wymaga dodatkowych środków chemicznych i może zmniejszyć objętość wytwarzanego osadu.

Elektroliza generuje jony wodorotlenkowe, które są najbardziej reaktywnymi wodnymi rodnikami. Jony te mogą utleniać związki organiczne i są bardzo reaktywne. Ta reakcja chemiczna jest tym, co powoduje wytrącanie się kłaczków. Ponadto gatunki gazowe powstające przy elektrodach mogą pomóc w usuwaniu zawiesin grawitacyjnie.

Elektrokoagulacja ma również pozytywny wpływ na środowisko. Może być stosowana do oczyszczania ścieków, redukcji mętności i poprawy ChZT. Ponadto, produkuje również wodór, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych w przemyśle oczyszczania ścieków. Należy jednak pamiętać, że proces elektrokoagulacji nie eliminuje wszystkich zanieczyszczeń w ściekach.

Anoda oscylacyjna w elektrokoagulacji

Anody oscylacyjne są wykorzystywane w elektrokoagulacji molowej do różnych celów. Urządzenia te mogą być proste lub złożone. Te bardziej złożone mogą kontrolować stężenie elektrolitu, wielkość anody oraz szybkość utleniania i pasywacji materiału anodowego. Mogą również wprowadzać do próbki światło ultrafioletowe lub dźwięk ultradźwiękowy. Te zaawansowane urządzenia mogą być stosowane do usuwania opornych substancji organicznych, takich jak pestycydy.

Anody oscylacyjne są również przydatne w usuwaniu zawiesiny, mętności i koloru z odcieków ze składowisk odpadów. Badanie wykazało wpływ gęstości prądu, pH i czasu trwania elektrolizy na usuwanie tych zanieczyszczeń. Przy gęstości prądu 200 A/m2, 20 minutach i 60%, usuwanie zmętnienia i zawiesiny było skuteczne. Wyniki te sugerują, że elektrokoagulacja może być w przyszłości przydatna w oczyszczaniu odcieków.

Jednym z najważniejszych kroków w elektrokoagulacji molowej jest wybór elektrod. Elektrody są podłączone do odpowiednich biegunów źródła prądu stałego. Anoda 1 jest naładowana dodatnio, natomiast elektroda 2 ujemnie. Powoduje to reakcję chemiczną, uwalniającą wodór i tlen. Po zakończeniu procesu obie elektrody zostaną nasycone, a reakcja ulegnie odwróceniu.

Reaktor EC-PF składa się z naczynia z pleksi, czterech aluminiowych elektrod płytowych oraz lampy rtęciowej zamkniętej w kwarcowej osłonie. Odległość między anodą i katodą wynosi trzy centymetry. Połączenia elektrod są dwubiegunowe, a do podtrzymania elektrolitu dodaje się Na2SO4. Do utrzymania stałego stężenia używa się mieszadła magnetycznego.

Podobne tematy