Jak pielęgnować ranę po elektrokoagulacji

Po poddaniu się elektrokoagulacji ważne jest przestrzeganie prawidłowej pielęgnacji rany. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest osuszenie podstawy zmiany. Zbierająca się krew nie zostanie usunięta przez elektrochirurgię i zmniejszy skuteczność zabiegu. Ten krok może wymagać kilkukrotnego powtórzenia.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z beauty-concept.pl

Blizny

Elektrokoagulacja to nieinwazyjny zabieg, w którym przez tkankę przepuszcza się prąd o wysokim napięciu w celu zniszczenia komórek nowotworowych. Prąd jest dostarczany przez elektrodę bipolarną lub monopolarną. Prąd powoduje głęboką koagulację tkanki, co skutkuje powstaniem blizny. Zabieg jest również skuteczny w usuwaniu tagów skórnych, przerostów łojowych, zaskórników i złogów cholesterolu.

Po elektrokoagulacji obszar koagulacji jest oceniany przy użyciu przestrzeni barw HSB i czerwonego koloru progowego. Domyślna metoda progowania i narzędzie selekcji w programie ImageJ są wykorzystywane do wyodrębnienia regionu koagulacji. Wartość obszaru jest następnie obliczana przy użyciu analizy obszaru. Po określeniu wielkości koagulacji pacjent otrzymuje plan leczenia oparty na uzyskanych wynikach.

Pacjenci powinni poddawać się comiesięcznemu badaniu proktoskopowemu przez rok po elektrokoagulacji. W przypadku wystąpienia nawrotu należy wykonać biopsję i rozważyć powtórną elektrokoagulację. W przypadku wystąpienia nawrotu w tkance tłuszczowej okołoodbytniczej należy wykonać radykalne wycięcie.

Objawy zakażenia

Po elektrokoagulacji u pacjentów może wystąpić krwawienie i wysoka gorączka. Może to być oznaką zakażenia. Pacjenci, u których wystąpią te objawy, powinni natychmiast skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Zakażenia te mogą prowadzić do poważnych powikłań, w tym sepsy. W rzadkich przypadkach, elektrokoagulacja może być również przyczyną sepsy, która jest zagrażającą życiu infekcją spowodowaną zakażeniem w organizmie.

Podczas elektrokoagulacji, elektroda monopolarna lub bipolarna jest używana do wytworzenia prądu elektrycznego, który koaguluje nieprawidłową tkankę. Elektrody są zwykle wykonane z teflonu lub elastomerowego silikonu, co pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia drobnoustrojami. Stosowana jest również osłona chroniąca końcówkę przed zanieczyszczeniem.

Opcje leczenia

Elektrokoagulacja jest skutecznym sposobem leczenia niektórych ran. Jednak technika ta nie jest lekiem uniwersalnym i powinna być rozważana tylko u pacjentów, którzy nie nadają się do innych metod leczenia. W niektórych przypadkach elektrokoagulacja może spowodować powstanie owrzodzenia, jeśli zmiana nie została całkowicie wyleczona.

Elektrokoagulacja polega na zastosowaniu prądu zmiennego w celu zniszczenia tkanki w miejscu zmienionym chorobowo. Procedura wymaga zastosowania sondy monopolarnej, która dostarcza energię w sposób kontrolowany. Wielkość zniszczenia tkanki zależy od użytej mocy, czasu kontaktu i powierzchni. Należy również wziąć pod uwagę zawartość wody w tkance.

W niektórych przypadkach preferowane może być podejście etapowe. Procedura obejmuje usunięcie przez lekarza uszkodzonej tkanki i może obejmować optymalizację żywieniową oraz rekonstrukcję chirurgiczną. Nie przeprowadzono jednak randomizowanych badań porównujących podejście etapowe z podejściem konwencjonalnym. Podstawowym celem zabiegu jest przekształcenie rany przewlekłej w powierzchowną, a rekonstrukcja powinna poprawić hemostazę rany i poziom markerów zapalnych.

Elektrokoagulacja jest skuteczna w leczeniu powierzchownych teleangiektazji, niechcianych włosów i wrastających paznokci. Może być wykonywana przy użyciu elektrod monopolarnych lub bipolarnych. Elektroda bipolarna zapewnia bardziej precyzyjną hemostazę i zmniejsza ryzyko opóźnionego krwawienia.

Podobne tematy