Elektrokoagulacja włókniaków – co to jest?

Elektrokoagulacja jest zabiegiem, który usuwa zmianę chorobową poprzez użycie prądu do jej zniszczenia. Proces ten może trwać od kilku minut do godziny. Polega na dotknięciu chorego miejsca specjalną elektrodą. Nie jest to zabieg bezbolesny, ale ilość bólu zależy od miejsca i wielkości zmiany. Odczucie może wahać się od lekkiego mrowienia do intensywnego ciepła.

Radioterapia

Radioterapia jest alternatywną opcją leczenia fibromatozy. W leczeniu tym wykorzystuje się silne źródła promieniowania radioaktywnego, które są kierowane do dotkniętej tkanki. Zabieg jest zazwyczaj wykonywany za pomocą małych rurek zwanych cewnikami. Pacjenci mogą być poddani kilku zabiegom w ciągu kilku dni. Proces ten jest zazwyczaj dobrze tolerowany, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest stosunkowo niskie.

W badaniu HayeS Martin i wsp. stwierdzono, że u 87,5% pacjentów radioterapia zakończyła się sukcesem. Dodatkowo objętość guza została zmniejszona o 36%. Technika ta jest z powodzeniem stosowana przez lekarzy w wielu krajach. Leczenie to jest alternatywą dla chirurgicznego usunięcia guza.

Pacjenci powinni pamiętać, że radioterapia może powodować skutki uboczne. Pacjenci powinni unikać bezpośredniego kontaktu z gorącymi lub zimnymi przedmiotami po otrzymaniu leczenia. Powinni również nosić odzież ochronną i stosować filtry przeciwsłoneczne przed wyjściem na zewnątrz. Pacjenci powinni unikać nadmiernej ilości alkoholu lub kofeiny podczas procesu promieniowania. Powinni również unikać stosowania balsamów, dezodorantów, pudrów i innych produktów do pielęgnacji ciała podczas poddawania się zabiegowi.

Pacjenci są ściśle obserwowani przez onkologa radioterapeutę w celu monitorowania wyników leczenia. Może on przepisać leki w celu zminimalizowania skutków ubocznych i zająć się wszelkimi obawami. Zespół radioterapeutyczny spotyka się również regularnie, aby omówić plan leczenia i postępy pacjenta. Ten plan leczenia jest zwykle dostosowany do stanu każdego pacjenta.

Chociaż włókniaki są łagodne w sensie anatomicznym i patologicznym, są uznawane za złośliwe, gdy ich wzrost jest szybki. Według danych Kliniki w Bazylei w ciągu 26 lat odnotowano tylko 11 takich przypadków. Wszyscy pacjenci żyli w momencie przeprowadzania badań kontrolnych. Mediana obserwacji wyniosła 32 miesiące. Dwadzieścia sześć procent pacjentów uzyskało przeżycie wolne od miejscowej progresji, a 61 procent miało całkowitą remisję.

Chociaż UAO daje zadowalający efekt kliniczny w przypadku włókniaków macicy, mechanizm jego działania pozostaje tajemnicą. Niemniej jednak trzy czynniki mogą być związane z dobrymi wynikami klinicznymi obserwowanymi podczas leczenia UAO.

Krioterapia kontaktowa

Krioterapia kontaktowa jest opcją leczenia akrochordonów. Procedura jest bezpieczna i skuteczna, pozwala na leczenie wielu akrochordonów jednocześnie. Niska czułość i łatwość stosowania sprawiają, że jest to praktyczna opcja dla gabinetów dermatologicznych. Kolejną zaletą jest to, że nie koliduje z urządzeniami medycznymi pacjenta, takimi jak rozrusznik serca czy aparat słuchowy. Ponadto zabieg może być stosowany u pacjentów z fobią igłową.

Zabieg wykonywany jest przez certyfikowanego specjalistę medycznego. Zabieg jest skuteczny w przypadku włókniaków, których średnica jest większa niż 4 mm. Technika pozwala na zamrożenie tylko obszaru dotkniętego chorobą, pozostawiając otaczającą go skórę bez uszkodzeń. Krioterapia jest prosta i nie wymaga znieczulenia miejscowego. Jest bezpieczna dla pacjentów posiadających rozrusznik serca i może być stosowana u osób, które nie mogą otrzymać znieczulenia ogólnego.

Krioterapia jest powszechnie stosowaną metodą leczenia różnych zmian skórnych. Najczęściej stosowana jest w leczeniu brodawek zwykłych, rogowacenia aktynicznego oraz rogowacenia łojotokowego. Niektórzy lekarze stosują ją nawet w leczeniu zakażeń leiszmanią.

Proces ten może być skuteczny w przypadku włókniaków podeszwowych, które są powszechne w stopie. Krioterapia jest skutecznym sposobem leczenia tych bolesnych narośli, a wielu pacjentów zgłasza znaczną ulgę bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego. Procedura ta jest również skuteczna w przypadku nerwiaków, które występują w małych nerwach u podstawy palców.

Krioterapia przezskórna jest mniej traumatycznym zabiegiem niż otwarta operacja. Procedura wykorzystuje małe nacięcie i pozostawia minimalne blizny. Jest mniej kosztowny i ma mniej efektów ubocznych. Po zabiegu pacjenci mogą powrócić do normalnej aktywności. Jednak przed odstawieniem jakichkolwiek leków powinni skonsultować się z lekarzem.

Zabieg ten jest od wielu lat z powodzeniem stosowany przez dermatologów w przypadku AK. Zabieg zapobiega przekształceniu się guza w poważniejszą formę raka skóry w przyszłości. Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologów oraz Konsensus Włoski zalecają ją u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Istnieją różne rodzaje włókniaków, w tym mięczak wahadłowy (MP), który może mierzyć 5 cm średnicy i jest często związany z zapaleniem lub skręceniem. Inne rodzaje włókniaków to włókniak cyfrowy i dermatofibroma. Włókniaki skórne to małe zmiany, które są zwykle nisko położone i mają średnicę od 0,5 do 3 cm. Zwykle pojawiają się w fałdach i mają ciemniejszy kolor niż otaczająca je skóra.

Miejscowo stosowany sirolimus

W jednym z ostatnich badań stwierdzono, że miejscowo stosowany sirolimus może być skuteczną opcją leczenia naczyniaków twarzy u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego. Lek jest dobrze tolerowany i wydaje się być wysoce skuteczny. Należy zauważyć, że stosowanie tego leku wymaga wielokrotnego użycia w celu osiągnięcia pełnej skuteczności. W tym samym badaniu stosowano również miejscowo krem z hydrokortyzonem w celu zminimalizowania działań niepożądanych.

Badanie to, badanie II fazy z randomizacją, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności sirolimusu stosowanego miejscowo. W badaniu weźmie udział 45 uczestników, a ośrodki badawcze będą zlokalizowane w Chinach i Stanach Zjednoczonych, choć w przyszłości mogą zostać dodane inne kraje. Uczestnicy zostaną losowo przydzieleni do jednej z trzech grup terapeutycznych, przy czym randomizacja będzie uwarunkowana lokalizacją.

Badanie to wykazało obiecujące wyniki, chociaż zauważono pewne istotne ograniczenia. Chociaż nie stwierdzono wykrywalnych poziomów sirolimusu w krwiobiegu lub w pełnej morfologii krwi, jeden pacjent doświadczył aspiracji podczas napadu i rozwinął zapalenie płuc, które przeszło we wstrząs septyczny. Ponadto autorzy tego badania nie opisali nasilenia zmian chorobowych u pacjentów i nie zastosowali żadnej pośredniej kontroli.

Wyniki badania wykazały również, że miejscowo stosowany sirolimus był skuteczny w zmniejszaniu rozmiarów naczyniaków po obu stronach twarzy. Jest on również łatwy do zastosowania i charakteryzuje się małą częstością występowania działań niepożądanych. Leczenie było również skuteczne w leczeniu pacjentów z nawracającymi angiofibromas.

Oprócz skuteczności w leczeniu włókniaków skórnych, lek jest również skuteczny w leczeniu innych chorób skórnych. inhibitory mTOR są stosowane w leczeniu różnych rodzajów nowotworów. Jednak naczyniaki skóry twarzy występują rzadko, a badania kliniczne są ograniczone. W związku z tym istnieje niewiele alternatyw terapeutycznych.

Elektrokoagulacja

Elektrokoagulacja jest procedurą, która wykorzystuje prąd elektryczny do zniszczenia nieprawidłowego wzrostu skóry. Może być również stosowany do kontroli krwawienia w niektórych sytuacjach, takich jak podczas operacji lub po skaleczeniu. Procedura jest wykonywana poprzez dotknięcie dotkniętego obszaru specjalną elektrodą. Chociaż zabieg jest na ogół bezbolesny, może być nieprzyjemny. Poziom odczuwanego bólu będzie zależał od wielkości zmiany i jej lokalizacji. Może również pozostawić blizny.

Dostępnych jest kilka rodzajów urządzeń do elektrokoagulacji. Są to urządzenia od prostych do zaawansowanych. Zaawansowane urządzenia mogą kontrolować potencjały elektrod i kontrolować szybkość zużycia anody. W niektórych przypadkach mogą również wprowadzać dźwięk ultradźwiękowy lub światło ultrafioletowe. Mogą być również stosowane zaawansowane procesy utleniania.

Inną metodą elektrokoagulacji jest elektrochirurgia. Zabieg ten usuwa niepożądane zmiany w skórze poprzez zastosowanie prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości. Podczas zabiegu skóra jest wystawiona na działanie specjalnej igły, która służy do dostarczania prądu. Ta specjalna igła następnie kontaktuje się z białkiem na dotkniętym obszarze. Zabieg może być wykonywany w tym samym czasie co inne zabiegi kosmetyczne.

Technika ta ma również inne zastosowania. Na przykład może być stosowana do usuwania pestycydów i PCB z wody. Inne zastosowania elektrokoagulacji obejmują galwanizację metali i metalurgię. Po raz pierwszy zastosowano ją w tym celu w latach 40. XX wieku, a następnie opatentowano w USA.

Elektrokoagulacja jest doskonałą opcją do usuwania akrochordów. Ten łagodny guz może być źródłem znacznego dyskomfortu. Jest to również doskonała opcja do usuwania torbieli. Może jednak powodować hipochromię, co może być problemem w przypadku krioterapii.

Podobne tematy